Limes - skle­ní­ky nej­vyš­ší kva­li­ty

Žáro­vě pozin­ko­va­né. Záru­ka 10 let. Cer­ti­fi­ko­vá­no na zatí­že­ní větrem a sně­hem.
Čes­ký výrob­ce od roku 1991. Více na www.limes.cz

Komentáře nejsou povoleny.

Aktu­ál­ní nabíd­ka