Naši part­ne­ři

KERSIA CZECH s.r.o. - čis­ti­cí a dez­in­fekč­ní pro­střed­ky

AREA METAL s.r.o. - hut­ní dru­ho­vý­rob­ky

Fero­na, a.s. - hut­ní výrob­ky

GOLA nářa­dí, s.r.o.

KAMÍR a CO spol. s r.o. - vše pro far­mu

LIMES LITOMYŠL s.r.o. - skle­ní­ky, fóli­ov­ní­ky, paře­niš­tě

PROTECO nářa­dí, s.r.o.

RETIC, s.r.o. - ple­ti­vo a pří­slu­šen­ství

SUBLIMA Břez­ni­ce, s.r.o. - výrob­ky ze dře­va, slou­py, pali­sády
EURO NÁŘADÍ s.r.o. - vel­ko­ob­chod nářa­dím
PHT a.s. - nářa­dí a nástro­je
NOHEL GARDEN a.s. - zahrád­kář­ské potře­by
TOVA ZLÍN, s.r.o. - hyd­rau­lic­ké zve­dá­ky

 

 

Aktu­ál­ní nabíd­ka