Limes - skle­ní­ky nej­vyš­ší kvality

Žáro­vě pozin­ko­va­né. Záru­ka 10 let. Cer­ti­fi­ko­vá­no na zatí­že­ní větrem a sněhem.
Čes­ký výrob­ce od roku 1991. Více na www.limes.cz

Comments are closed.

Aktu­ál­ní nabídka